Red de Mujeres Asiáticas y Españolas

www.asiawomens.net

PRESENTACIÓ

La Xarxa de Dones Asiàtiques i Espanyoles és una iniciativa impulsada per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) juntament amb Casa Àsia amb l'objectiu de crear un espai de comunicació i diàleg entre les dones dels països asiàtics i d'Espanya que afavoreixi el mutu coneixement i faciliti l'establiment de llaços de col·laboració i cooperació.

El paper de les dones en el desenvolupament dels països asiàtics és cada vegada més rellevant i, per això, per conèixer millor la realitat d'Àsia ha sentir-se la veu de les seves dones. Per a això, s'han de crear espais comuns de diàleg on posar de manifest la realitat plural que viuen les dones asiàtiques i reflexionar sobre els escenaris de futur en la protecció i garantia dels seus drets i en l'accés a oportunitats.

Des de l'1 de febrer de 2011, la Xarxa funciona a la seu de Casa Àsia a Barcelona amb la missió de promoure i consolidar una gran xarxa d'intercanvi d'experiències, reflexions i bones pràctiques sobre els temes i assumptes que conformen els interessos de les dones del continent asiàtic i Espanya.

La Xarxa de Dones Asiàtiques i Espanyoles està afermant-se com un fòrum permanent per conèixer de primera mà les realitats de les dones a Àsia i alimentant un banc d'especialistes, a disposició de les institucions públiques, organismes, associacions d'àmbit internacional i fundacions, entre d'altres , per col·laborar en el disseny i execució de polítiques públiques.

Amb caràcter anual, la Xarxa ha organitzat diverses Trobades de Dones Asiàtiques i Espanyoles que constitueixen un fòrum de referència sobre els temes relacionats amb el paper de les dones com a motor de canvi de les societats asiàtiques.

Així mateix, la Xarxa vol donar visibilitat al ric i vibrant món artístic, literari, empresarial i acadèmic liderat per dones que s'està desenvolupant en els diferents països d'Àsia, acostant les seves diferents manifestacions al públic interessat.